27 november

Straf voor onze zonde? Vroeger, en tegenwoordig helaas ook nog wel eens, zei men als iemand getroffen werd door tegenspoed, zoals ziekte: “Het is een...

28 november

De zoon van …, de zoon van …, de zoon van … Kon de Here Jezus alle zonden van de hele mensheid betalen in een...

29 november

Eenmaal, andermaal, … Als je iets koopt in de winkel, dan ben jij vanaf dat moment de eigenaar. Je mag ermee doen wat je wilt....

30 november

Zondigen wij later nog? Ten eerste moet inmiddels duidelijk zijn dat het niet mogelijk is om ook maar met één zonde eeuwig voort te blijven...

24 november

Nog meer lopen … Heb je wel eens meegelopen in een hardloopwedstrijd? Je zou de loopbaan van gisteren kunnen zien als een hardloopwedstrijd, waarin ieder...

25 november

Gaan voor goud Een wedstrijd loop je niet voor niets. Je gaat natuurlijk voor goud! Op het lopen van de “loopbaan des geloofs” volgt ook...

26 november

Opvoeding Als gelovige ben je een kind van God (1 Johannes 3:1). Net als bij echte kinderen is het de bedoeling dat je als kind...

20 november

Verlamd Je kent waarschijnlijk het verhaal van de verlamde man wel, uit Lukas 5:17-26. Hij werd door het dak van het huis waar de Here...

21 november

Dat niet de zonde heerse … “Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?“, zegt Paulus in Romeinen 6:2. Eerder...

22 november

… maar de genade! Wat doe je als je zo’n akelige wollen trui aan hebt, die zo prikt dat je alleen daar nog maar aan...

23 november

Loopbaan Hebreeën 12:1Daarom (…) laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die...

19 november

Goed werk Vraag jij je ook wel eens af wat je nou eigenlijk voor de Heer doet? Je leven als gelovige lijkt aan de buitenkant...

15 november

De verhoogde slang “En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel neder gekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in...

16 november

Broeders en zusters Een van de moeilijkste dingen voor ons als gelovigen is wel het accepteren van onze medegelovigen. Want wij zijn dan zelf wel...

17 november

WWJD WWJD. Deze letters ben je vast wel eens tegengekomen. Weet je waar ze voor staan? “What Would Jesus Do”. Oftewel: Wat zou Jezus doen?...

18 november

Zo God voor ons is … Romeinen 8:28En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn...

11 november

Verzoening Als je een willekeurige gelovige vraagt wat nu de kern is van het evangelie, dan hoor je vaak: “Dat de Here Jezus voor mijn...

12 november

Zonden van Nederland? Je komt het regelmatig tegen: profetieën over ons land. In de trant van: “Als Nederland zo doorgaat met zondigen zal God een...

13 november

De wereld in zonde Genesis 1:1, 2(1) In den beginne schiep God den hemel en de aarde. (2) De aarde nu was woest en ledig,...

14 november

“Mogen wij nu zomaar alles doen?” wordt wel eens gevraagd. Het antwoord is bevestigend. Ja, wij zijn vrij om te doen en laten wat we...

08 november

Wet doet zonde kennen De Bijbel is er heel duidelijk over: wij leven niet meer onder de wet, maar onder het Nieuwe Verbond en uit...

09 november

Zonden belijden 1 Johannes 1:6-10(6) Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij inde duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de...

10 november

Gods rechtvaardigheid Waarom is de Heer eigenlijk naar deze aarde gekomen? Het antwoord daarop is heel vaak: om onze zonden te vergeven. En natuurlijk is...

04 november

In de vrijheid Veel gelovigen gaan helaas nogal gebukt door het leven. Ze denken dat van alles en nog wat niet meer mag omdat er...

05 november

Voetwassing Ik denk dat je de geschiedenis wel kent. Het was vlak voor het paasfeest en de Heer wist wat er zou gaan gebeuren. Hij...

06 november

Reinigen Christus heeft Zichzelf aan de Gemeente overgegeven… Éfeze 5:26, 27(26) Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door...

07 november

Ons geweten Als satan mij wijst op mijn schuld zeg ik: “Ja, maar ’t is alles genageld aan ’t kruis. “ Voor jou als gelovige...

01 november

Zondige natuur 1 Ben je wel eens op een begrafenis geweest van iemand die de Heer niet heeft gekend? Vaak wordt dan vol lof gesproken...

02 november

Zondige natuur 2 Als de verzen van gisteren je hebben aangesproken, zijn er meer van dit soort opsommingen hoor. Bijvoorbeeld Galaten 5:19-21. Maar vrolijk word...

03 november

Maar wat betekent dat eigenlijk, zondigen? Een voorbeeld: Je hebt net een paar euro’s gepind en laat (zoals ik dat nog wel eens doe) je...