28 juni

Vandaag willen we even stilstaan bij de verhoudingen binnen de Gemeente van Jezus Christus. In 1 Korinthe 11:3 staat dat God het hoofd is van...

29 juni

Vandaag gaat het over de gezagsverhouding tussen ouders en kinderen. De Bijbel leert dat het Gods wil is dat de kinderen de ouders gehoorzaam zouden...

30 juni

Laten wij tot slot nog even stilstaan bij het Bijbelboek Openbaring. Wij zien in dit boek de macht en het gezag van onze Heere Jezus...

24 juni

1 Petrus 2:13-16(13) Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende; (14) hetzij den stadhouderen,...

25 juni

Als wij gezag tegenkomen denken wij eigenlijk altijd aan de wet. Of het nu de wetten in ons land zijn of de wet die Mozes...

26 juni

Wij willen graag vrij zijn. Vrijheid kan alleen maar worden gegeven aan mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Verantwoording wil zeggen dat je een antwoord kunt...

27 juni

In de tijd na de opstanding van de Heere Jezus Christus, ontstaan door de prediking van de apostelen en evangelisten (onder andere door Paulus en...

20 juni

De Here Jezus werd uit de Heilige Geest (God) en Maria (mens) geboren (Matthéüs 1:20, 21). Hij wordt dan ook door God “Mijn geliefde Zoon”...

21 juni

In Matthéüs 20:20-34 lezen we dat een moeder en haar twee zonen (twee leerlingen van de Here Jezus) bij de Here Jezus komen. Zij vraagt...

22 juni

De Here Jezus is onze Verlosser en Heer. Ook is Hij ons Voorbeeld. Dit wil niet zeggen dat wij precies hetzelfde moeten doen als de...

23 juni

Eén van de laatste dingen die de Here Jezus, voor zijn dood, met de discipelen heeft gedaan, is het eten van het Pascha. Het Pascha...

16 juni

Wij zien in het leven van David bepaalde gezagsverhoudingen duidelijk naar voren komen. Bij de vorige dag zagen we dat David het hoogste gezag aan...

17 juni

Wij zijn vandaag terecht gekomen bij de geschiedenis van Elia in 1 Koningen 17. Elia zegt, in opdracht en met het gezag van God, tegen...

18 juni

Tot nu toe hebben we een beetje gezien hoe in het Oude Testament gezagsverhoudingen lagen. God blijkt steeds de Gezaghebbende te zijn, Die ook de...

19 juni

Vandaag gaan we naar het Nieuwe Testament en komen we terecht in de Evangeliën. En dus bij de Here Jezus en het Jodendom. Er is...

12 juni

Er wordt door Samuël, in opdracht van God, een koning aangesteld, genaamd Saul. Echt een koning naar de mens. Hij is namelijk groot van gestalte....

13 juni

Saul wordt door Samuël tot koning aangesteld. Samuël doet dit in opdracht van God. Saul is niet de hoogste, maar de laagste van de drie....

14 juni

Saul raakte zijn koningschap kwijt (1 Samuël 15:23). Adam raakte zijn leven kwijt toen hij zondigde. Het duurde alleen nog een tijdje. Hij werd 930...

15 juni

David wordt door God uitgekozen om de nieuwe koning te zijn. Maar eerst gaat hij gewoon terug naar zijn vader en de schapen. Dan komt...

09 juni

Het volk Israël riep in hun verdrukking tot God. (Exodus 2:23-24) Men erkende blijkbaar dat God macht had om hen te verlossen. Het is gemakkelijk...

10 juni

Israël had de macht van de Heer gezien in de plagen die henzelf, en de Egyptenaren, overkwamen. Alle reden dus om vertrouwen te hebben dat...

11 juni

Vandaag staan we stil bij het volk Israël, als dit woont in het land Kanaän, ten tijde van Samuël, de profeet. Mozes is er niet...

08 juni

Als Mozes een Egyptenaar doodt, vlucht hij en wordt hij schaapherder in Midian. Op een dag komt hij met zijn schapen bij de berg Horeb...

06 juni

De Bijbel zegt in Hebreeën 7:7 dat degene die zegent hoger is dan degene die gezegend wordt. Wel moet ik hier opmerken dat “zegenen” in...

07 juni

Wie is Mozes? Mozes is iemand die geboren werd tijdens de periode dat het volk Israël in Egypte was. De Faraö (de koning) van Egypte...

02 juni

In Genesis 1:28 zegt God dat de mens de aarde moet onderwerpen en over de vissen, de vogels en de dieren moet heersen. God stelt...

03 juni

Wij gaan vandaag eens kijken naar twee zonen van Adam en Eva, nadat zij uit de hof van Eden zijn gezet. De twee zonen heten...

04 juni

Genesis 5:24Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer want God nam hem weg. Een prachtige tekst, die uitdrukking geeft de verhouding aan...

05 juni

Vandaag gaan we kijken naar het leven van Abraham. De Bijbel zegt in Genesis 15:6 dat Abraham in de Heere geloofde en dat hem dit...

01 juni

Het onderwerp van deze maand is gezag. Als wij in de Bijbel lezen over gezag, dan blijkt dat dit hoort bij het leven van de...