Dagboek voor jongeren

De Schriftplaatsen die geciteerd worden, zijn uit de Statenvertaling. Dit zou je misschien niet verwachten in een dagboek voor jongeren in deze tijd. De motivatie is simpel: er bestaat geen betere Nederlandse vertaling voor Bijbelstudie.

Natuurlijk kun je zelf een andere vertaling gebruiken, maar we willen je toch uitdagen het met de Statenvertaling te proberen. Tenslotte heb je ook les in Engels en Frans (gehad). Dus Oudnederlands kun je ook gewoon leren. De Oudnederlandse begrippen zijn breder in betekenis dan de begrippen die we in het tegenwoordige Nederlands gebruiken. Ook wordt door de oude termen de symboliek die erachter steekt beter weergegeven.

Bij het lezen van de Statenvertaling moet je weten wat het gebruik van haken ( ) of cursieve woorden betekenen. Haken geven een tussenzin aan. Cursieve woorden geven aan dat het betreffende woord niet in de originele grondtekst stond.

Dit dagboek blijft mensenwerk. Daarom is het goed om de uitleg te controleren. Een concordantie is hier zeer geschikt voor. Een concordantie geeft een woordenlijst van woorden, die je in de Bijbel tegenkomt. Tegenwoordig kun je die ook op Internet vinden: statenvertaling.net. Ook zijn er mooie bijbelprogramma’s te downloaden zoals e-Sword en TheWord. Deze programma’s hebben een zoekfunctie.


Ten slotte moet je natuurlijk weten hoe je een Bijbeltekst op zoekt. Na het noemen van de naam van het Bijbelboek, volgt het hoofdstuknummer, dan het versnummer.


Dan ben je nu klaar om te starten!