25 juni


Als wij gezag tegenkomen denken wij eigenlijk altijd aan de wet. Of het nu de wetten in ons land zijn of de wet die Mozes aan Israël gaf. En als we denken aan vrijheid, denken wij dat we niets meer met gezag en wet te maken hebben. Niets is minder waar. Wat is wet? Wet is eigenlijk “onderwijs”. En bij onderwijs is het de bedoeling dat je iets leert en dit in de praktijk brengt.

1 Thessalonicenzen 4:9
Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.

De Heere Jezus zegt: “Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12; 1 Johannes 3:23). De Heere Jezus geeft het voorbeeld en zegt ons Hem te volgen.

Door elkaar lief te hebben doen wij wat de wet vraagt (Romeinen 13:8-10). Leven wij dan nog onder de wet? Gelukkig niet! Wij staan niet meer onder het gezag van de wet! Christus heeft hier een eind aan gemaakt. Want wij kunnen de wet niet houden. Daarom hebben wij van Christus, toen wij tot geloof kwamen, een nieuw leven gekregen. Omdat wij Christus willen volgen, die niet meer onder de wet staat, zijn wij ook niet meer onder de wet. De Bijbel noemt dit genade. Romeinen 6:14 zegt: “Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade“. Dit wil zeggen dat wij niet geoordeeld worden en geen straf krijgen als wij de wet overtreden. Die straf heeft Christus al gehad toen Hij stierf aan het kruis voor de zonden voor de hele wereld, dus ook voor jou en mij. Wij zijn niet meer onder het gezag van de wet. Wij zijn nu gekomen onder het gezag van de genade.

Mogen wij nu maar raak zondigen? “Beslist niet” (Romeinen 6:1-2). Wij hebben genade gekregen omdat wij Christus willen volgen. Daar hoort zonde niet bij. Maar als wij zondigen, vallen wij onder het gezag van “de genade”, dus krijgen wij vergeving (1 Johannes 1:9). God vraagt van ons om deze genade ook aan onze medegelovige te geven als hij tegen ons iets verkeerds doet. Dit heet liefde. Elkaar niet benadelen wordt ook liefde genoemd (Romeinen 13:8-10). Jakobus 2:11-12 noemt dit de wet der vrijheid. Door genade kun je God en de naaste liefhebben en als je onder het gezag van de genade en de liefde kunt leven, dan ben je vrij, echt vrij (Galaten 5:13).