09 juni


Het volk Israël riep in hun verdrukking tot God. (Exodus 2:23-24) Men erkende blijkbaar dat God macht had om hen te verlossen.

Het is gemakkelijk om als je in de problemen zit tot God te roepen. Maar ben je ook bereid om gehoorzaam de weg van God te gaan om uit de problemen te komen? Ook als je deze weg niet ziet zitten?

Als we naar de geschiedenis van Israël kijken, zien we dat dit volk hier veel moeite mee had en regelmatig protesteerde. Mozes wordt door God, nadat hij Egypte verlaten had, (Hebreeën 11:24-27) geroepen om naar Egypte terug te gaan en het volk eruit te halen. Hij erkent het gezag van God en gaat gehoorzaam terug, ondanks dat hij zich er niet geschikt voor acht. Aäron, zijn oudere broer, krijgt hij naast zich. (Later wordt Aäron de hogepriester.) Hij en Aäron gaan naar Egypte en daar gaan ze eerst naar het volk Israël. Het volk gelooft Mozes (Exodus 4:29-31).

Hierna gaat Mozes naar de Faraö. Deze wil niet luisteren en maakt het leven van het volk Israël zwaarder. Dan slaat het geloof van het volk om en zijn ze kwaad op Mozes. Zij willen graag bevrijd worden, maar niet als het eerst zwaarder wordt. Ze weten echter niet dat God dit toelaat om Zijn macht aan de Faraö te tonen (Exodus 5:21-24) en de verdrukten, die in Hem geloven, aan Zich te binden. Dit geldt niet alleen voor Israël maar ook voor ons.

Als Mozes deze dingen aan Israël wil uitleggen, geloven zij hem niet. Zij willen niet luisteren. Ondanks dit alles gaat God rustig door Zijn plannen te verwezenlijken. Zo is het ook met ons. God voert Zijn plannen uit, niet dankzij ons, maar meestal ondanks ons. God laat Zijn macht zien in de tien plagen die over Egypte komen. Drie hiervan komen ook over het volk Israël. Misschien vanwege hun ongeloof, maar dat wordt niet vermeld.

De tiende plaag houdt in dat alle eerstgeborenen in Egypte (ook die van Israël) gedood worden. De Israëlieten kunnen door geloof voorkomen dat hun eerstgeborenen gedood worden. Dit geloof blijkt uit het aanbrengen van het bloed van een lam aan de deurposten. Dit geldt vandaag ook voor ons. Als wij geloven dat het bloed van Jezus Christus (het Lam) ons verlost, dan krijgen wij eeuwig leven.