07 november


Ons geweten

Als satan mij wijst op mijn schuld zeg ik: “Ja, maar ’t is alles genageld aan ’t kruis. “

Voor jou als gelovige geldt dat ook jouw grootste zonde je niet meer van Christus kan scheiden. Je bent namelijk onlosmakelijk met Hem verbonden. Wat moetje nu verder met je leven? De bedoeling voor ons als gelovigen is dat we zouden doen de werken die Hij voorbereid heeft.

Éfeze 2:10
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Dit betekent dat wij zouden stoppen met onze eigen werken en vervolgens Zijn werken zouden doen. Hier hangt je eeuwig leven niet vanaf, maar het heeft te maken met de (toekomstige) positie die Hij voor je in gedachten heeft. Dus dat is nogal wat. Waar onze tegenstander niet meer aan kan komen is jouw eeuwig leven. Je bent namelijk wedergeboren en dat blijft zo. Helaas is hij ook niet helemaal van gisteren en daarom doet hij er van alles en nog wat aan om jou zo min mogelijk geestelijk te laten groeien. En daarmee beïnvloedt hij jouw positie. Eén van de manieren waarop hij dat doet, is jou het idee te geven datje ongeschikt bent voor het werk van jouw Heer. En dat doet hij door jou een schuld(gevoel) aan te praten… Als hij dat voor elkaar krijgt ben jij bezig met jouw schuldgevoel in plaats van met het werk van de Heer! Daarom worden wij ertoe opgeroepen erop te vertrouwen (vertrouwen is hetzelfde woord als geloven) dat we rein voor Hem staan. Pas dan worden we echt geschikt voor Zijn werk.

Hebreeën 10:22
Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Tot morgen maar weer!