10 november


Gods rechtvaardigheid

Waarom is de Heer eigenlijk naar deze aarde gekomen? Het antwoord daarop is heel vaak: om onze zonden te vergeven. En natuurlijk is dat wel waar, maar het is slechts één element daaruit. Als dat de enige reden was, waarom staat er dan bijvoorbeeld in:

1 Johannes 2:2
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Hieruit leren we dat het in ieder geval ging om meer dan het vergeven van alleen ónze zonden, want ook de zonden van de ongelovigen zijn vergeven. En dat is nieuws voor veel gelovigen, met name voor hen die gewend zijn om voor alles en nog wat vergeving aan de Heer te vragen. De Heer had die zonden al lang vergeven. De vraag is dan ook of men dat wel gelooft. De vraag is ook hoe de Heer het vindt, als wij hem alsmaar vragen om iets wat Hij al gegeven heeft… Wij hebben vaak zelf een probleem met onze tekortkomingen, maar de Heer -die ons ook nog eens beter kent dan wijzelf- heeft dat niet!

De Heer is naar deze aarde gekomen om te kunnen sterven en om zo verzoe­ning te doen voor de zonden van de wereld. Waarom dat nodig was? Niet om ons te rechtvaardigen, maar vanwege Gods rechtvaardigheid! Hij kan, populair gezegd, geen zonden “door de vingers zien”, maar zal deze moeten bestraffen. En het is de Here Jezus die onze straf en die van de gehele mensheid gedragen heeft. In plaats van te vragen om vergeving van zonden kunnen wij Hem nu beter hiervoor danken.

Als we weten dat God rechtvaardig is kunnen wij ook begrijpen waarom er in Jesaja 53:0 staat: “Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben…”. Daarmee is het oordeel over de zonden voltrokken, heeft God recht gesproken en is Zijn wil volbracht.

Tot morgen!