30 november


Zondigen wij later nog?

Ten eerste moet inmiddels duidelijk zijn dat het niet mogelijk is om ook maar met één zonde eeuwig voort te blijven leven. Dit is ook niet het geval; de Bijbel leert ons namelijk dat wij ons huidige, zondige, lichaam eens zullen afleggen en een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen:

Filippenzen 3:21
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Dan is het voor eens en voor altijd gebeurd met dat zondige lichaam en hoeven we er nooit meer over te klagen. Maar dat hoeft ook nu al niet, want Hij ziet ons “in Christus”. Christus is volmaakt en wij zijn dus volmaakt in Hem. Hij heeft onze schuld betaald en het blijven “doorzeuren” (sorry voor de uitdrukking) over wat er allemaal niet goed is in ons leven, is eigenlijk een ontkenning van wat Hij reeds tot stand gebracht heeft! Dat is zeker niet tot opbouw van de Gemeente of van onszelf en zeker niet Gods bedoeling. De consequentie van dat verlossingswerk vinden we in 1 Korinthe 6:20: “Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn”.

We hebben de Geest van God gekregen en we zouden nu ons sterfelijke en onvolkomen lichaam gebruiken tot Zijn verheerlijking. Zo zouden wij onze “dagen in het vlees” doorbrengen in deze oude schepping, wetend dat wij hiervan verlost zijn. Deze oude schepping gaat voorbij. De nieuwe schepping is in ons ontstaan. Laten we dat vasthouden. Wij lezen ook over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarover staat in:

Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

Op dat moment is de zonde geheel verdwenen! Daar zien wij naar uit!