03 november


Maar wat betekent dat eigenlijk, zondigen?

Een voorbeeld: Je hebt net een paar euro’s gepind en laat (zoals ik dat nog wel eens doe) je geld in de pinautomaat zitten. Geld weg. Waarom noemen we dat zonde? Heel eenvoudig: omdat het geld zijn doel mist. En in dit voorbeeld was het, hoewel ik het iedereen gun, de bedoeling dat dat geld door mij zou worden uitgegeven en niet door iemand anders! Ook als wij bijvoorbeeld iets kostbaars op de grond stuk laten vallen, noemen wij dat zonde. Het doel was niet duizend losse stukjes, maar een geheel dat ergens voor geschikt is.

Zondigen betekent: je doel missen. En dat is precies de situatie van de natuur­lijke mens (Adamiet). Hij mist doel. God heeft namelijk iets anders voor hem in gedachten dan slechts zo’n 70 à 80 jaar leven op deze aarde en daarna niets. Hij wil dat wij het nieuwe, eeuwige leven ontvangen; een eeuwige relatie met Hemzelf. God heeft Zijn Zoon aan de mensheid aangeboden voor dit doel. De mogelijkheid om verbonden te worden aan een andere Mens: Jezus Christus.

1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

Een gelovige heeft een nieuwe natuur gekregen.

1 Johannes 5:18
Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.

Als je dit goed in je laat doorwerken, begrijp je steeds beter wat bedoeld wordt met het Bijbelse “zondigen”. Als wij ons leven ter beschikking stellen van de oude natuur, stellen wij het op dat moment niet ter beschikking van iets anders. Of, liever gezegd, ter beschikking van Iemand anders. En dat is zonde.