17 november


WWJD

WWJD. Deze letters ben je vast wel eens tegengekomen. Weet je waar ze voor staan? “What Would Jesus Do”. Oftewel: Wat zou Jezus doen? In je leven heb je regelmatig situaties waarbij je geneigd bent jezelf te laten gelden. Bijvoorbeeld als je gepest wordt op school of als je broer of zus je zit te jennen. Je bent dan misschien geneigd om direct in de verdediging te schieten, ten koste van die ander. Eigen schuld dikke bult…

In je geestelijke leven kun je je soms ook aangevallen voelen. Dat is niet fijn om mee te maken. Maar je weet dat het zo nu en dan gebeurt en er is een oplossing. Namelijk door je te realiseren wat Jezus zou doen. Hij zweeg toen Hij werd bespot. Hij bad om vergeving voor zijn moordenaars. Waarom reageerde Jezus zo? Omdat Hij wist dat God uiteindelijk recht zou doen aan Hem en aan deze schepping.

Lees Romeinen 12:19 maar eens. “Wreekt uzelven niet beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere”. In het volgende vers worden we opgeroepen om onze vijanden te helpen. Vers 21 luidt als volgt: “Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede”.

Wat is het goede? Dat is Christus. En raad eens wat? Uit genade woont Christus in ons. Uit onszelf kunnen we het niet opbrengen om onze tegenstanders vriendelijk tegemoet te treden. Maar dat hoeven wij ook niet zelf te doen. Christus is onze Helper.

Rust maar van je eigen reacties en vraag Christus om liefde, wijsheid, rust, de juiste woorden, en dergelijke. Breng je tegenstander maar voor de Troon der genade in je gebed en vraag de Heer hem/haar te laten zien, zoals Hij hem/haar ziet. Je zult ervaren dat de Heer je verhoort. Hij zegent zo’n houding, want dit is wat Hij wil. Je bent niet langer verplicht om te reageren vanuit je vlees. Hij leidt ons leven. Dus als je weer eens tegenstand ondervindt, weet je bij Wie je het zoeken moet!