05 november


Voetwassing

Ik denk dat je de geschiedenis wel kent. Het was vlak voor het paasfeest en de Heer wist wat er zou gaan gebeuren. Hij wist van Zijn vernedering en van Zijn heerlijkheid die daarna zou volgen. Er staat in:

Johannes 13:3, 4
(3)Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, (4) stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven.

Achter deze geschiedenis zit uiteraard een betekenis. De Heer zegt daarvan in vers 7: “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Er schuilt dus een diepere waarheid achter deze gebeurtenis. Wij weten wat er daarna met Hem gebeurd is. Hij stierf, stond op en werd onze Hogepriester. Dat de Heer tijdens het laatste avondmaal opstond is een beeld van Zijn echte opstanding die later zou volgen. Het afleggen van de klederen is typologisch Zijn (recht op het aardse) koningschap dat Hij aflegde. De linnen doek die Hij aantrok, heeft te maken met Zijn Priesterschap. Kortom, de geschiedenis van de voetwassing is een schitterend beeld van het werk dat de Heer nú doet, na Zijn opstanding.

Wat doet Hij dan nu? Zolang we op deze aarde rondlopen krijgen we “stoffige voeten”. Zondigen wij dus. Dat blijft zo gedurende ons hele leven. Echter, Hij reinigt onze voeten. Dat betekent: Hij reinigt ons van onze zonden. Wij hoeven daar niet eens om te vragen, het enige wat van ons gevraagd wordt is ons te láten reinigen. Dit doe je eenvoudig door Het Woord tot je te nemen. De rest volgt vanzelf. Komen we morgen op terug, okay?

Dit lijkt misschien tegenstrijdig. Als we geheel gereinigd zijn, dan hoeft het toch niet meer, zou je kunnen denken. Maar het werk van de Heer gebeurt vaak op verschillende niveaus. De mens is geest, ziel en lichaam. De geest van de gelovige is verlost, toen we tot geloof kwamen. De ziel van de gelovige wordt verlost tijdens zijn leven. Dat is de praktische uitwerking van het eerste. Een wandel vanuit het geloof. Reiniging is daar een onderdeel van. Tenslotte wordt het lichaam van de gelovige verlost bij de opname. De definitieve uitwerking.