06 november


Reinigen

Christus heeft Zichzelf aan de Gemeente overgegeven…

Éfeze 5:26, 27
(26) Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; (27) Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

Je wordt dus gereinigd als je het Woord tot je neemt. Het werkt hetzelfde als met bloed dat door je lichaam stroomt: op alle plekken in je lijf worden voedingsstoffen aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd. Op geestelijk gebied werkt dit ook zo. Zoals je misschien weet is bloed een beeld van het Leven dat we hebben gekregen. Je weet ook vast wel dat de Gemeente als een Lichaam wordt voorgesteld. Als we deel hebben aan het Nieuwe Leven, hebben we automatisch deel aan de reiniging door Zijn bloed: Hij is immers het Hoofd van dit Lichaam.

Volgens Éfeze reinigt Christus Zelf ons met het bad des waters door het Woord. Daardoor vindt reiniging plaats en krijgen wij een rein geweten. Het is onze verantwoordelijkheid dat Woord te aanvaarden en blijvend tot ons te nemen. Vervolgens zorgt Hij voor de reiniging van Zijn Lichaam, Zijn Gemeente. Wij hoeven niet onszelf te reinigen, zoals velen denken. Hij stelt Zich Zijn Gemeente voor die zonder vlek of rimpel is, maar heilig en onberispelijk. Wij zouden onszelf en onze medegelovigen dan ook (sorry voor de uitdrukking) door Zijn “bril” moeten bekijken, niet lettend op die oude mens, waar veel op aan te merken is, maar op de nieuwe mens, die een nieuwe schepping is.

2 Korinthe 5:17
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Tot morgen!