29 november


Eenmaal, andermaal, …

Als je iets koopt in de winkel, dan ben jij vanaf dat moment de eigenaar. Je mag ermee doen wat je wilt. Maar je draagt er dan ook verantwoordelijkheid voor. En zeker als het je veel geld gekost heeft, ben je er extra zuinig op. Aansluitend op de studie over onze Losser weten wij dat wij extreem duur gekocht en betaald zijn door de Heer Zelf. Nog steeds zorgt Hij voor ons en draagt verantwoordelijkheid voor Zijn Gemeente. De Heer neemt Zijn taak serieus, wij zijn kostbaar in zijn ogen. Onze taak is slechts het ter beschikking stellen van alles wat wij hebben en kunnen. En juist daarin dragen wij verantwoordelijkheid. Wij zijn vrijgekocht en staan ook in de vrijheid om de Heer te dienen. Een ieder weer op zijn/haar eigen wijze:

1 Petrus 4:10, 11
(10) Een ieder, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. (11) Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

De kracht die in ons woont, heeft de satan overwonnen. Laten we ons er naar uitstrekken om de werking van die opstandingskracht in ons leven te leren kennen. We mogen Gods kracht gebruiken. Laten we dat ook doen! Dienen is op basis van vrijwilligheid. Dat kan ook niet anders. Wel is het zo dat een levenswandel waarin de Heer gediend wordt een bepaalde uitwerking heeft in ons leven:

2 Korinthe 4:16
Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.

De vernieuwing komt binnen in ons tot stand. Je ziet er eerst niets van. Maar in de loop der tijd kan het niet anders of het brengt vrucht voort. En dan wordt het dus wel zichtbaar. Net zoals het dienen van aardse heren loon oplevert, levert geestelijke dienstbaarheid ook loon op. Daarom wens ik je veel dienst­baarheid aan de Heer toe!