24 november


Nog meer lopen …

Heb je wel eens meegelopen in een hardloopwedstrijd? Je zou de loopbaan van gisteren kunnen zien als een hardloopwedstrijd, waarin ieder zijn eigen parcours aflegt. Een hardloopwedstrijd die je hele leven duurt!

Stel je voor dat je mee rent in zo’n wedstrijd en je laat je door van alles en nog wat afleiden. Je rent bijvoorbeeld langs een snackbar en glipt daar even naar binnen voor een frikandel speciaal. Of je blijft onderweg stilstaan om een mooie auto langs de weg te bewonderen. Hoe zou het dan met je wedstrijd aflopen? Nog afgezien van de tijd die je verliest door het oponthoud in de snackbar en bij de auto, zal je merken dat die frikandel je in de weg zit als je verder loopt. En die mooie auto blijft zó in je gedachten hangen, dat je niet meer op de weg let en struikelt, waardoor je hinkelend verder moet. Niet echt handig …

In Galaten 5:7 wordt gezegd dat je goed loopt als je gehoorzaam bent aan de waarheid. En Wie is de waarheid? De Here Jezus Zelf! (Johannes 14:6). Dat klopt met wat de schrijver van de Hebreeënbrief ons vertelt over het lopen van die wedstrijd:

Hebreeën 12:1, 2
(1) … en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloof, Jezus, (2) Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

Lijdzaamheid, passie, is de goede houding tijdens het lopen. Een hardloper loopt niet onverschillig, maar vol passie. Met alles wat in hem is, loopt hij zijn wedstrijd. Zo zouden wij als gelovigen vol passie achter de Here Jezus aan lopen. Laat je in je leven niet afleiden door allerlei dingen die je afhouden van het achter de Here Jezus aan lopen. Dat geeft alleen maar vertraging!