02 november


Zondige natuur 2

Als de verzen van gisteren je hebben aangesproken, zijn er meer van dit soort opsommingen hoor. Bijvoorbeeld Galaten 5:19-21. Maar vrolijk word je er niet van. Paulus vat de toestand van de natuurlijke mens als volgt samen in Romeinen 8:8: “En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen”. Is het dan zo treurig met de mens gesteld? Het antwoord is helaas ja. Hoe de mens ook zijn best doet, hij blijft slechts een afstammeling van Adam, een “Adam’s family”, vlees. En daardoor blijft hij te maken hebben met zijn zondige natuur. Is dat nu de blijde boodschap? Nee dus.

Maar toch is er goed nieuws, zeer goed zelfs! Lees maar eens verder in Romeinen 8:9: “Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest…. “ Rare boodschap vind je ook niet? Als ik in de spiegel kijk zie ik toch echt nog gewoon een vleselijk lichaam. Waarom staat hier dan dat wij (gelovigen) niet in het vlees zijn? Het antwoord hierop is eenvoudig. Het gaat niet om onze normen, maar om Gods normen. Hij ziet ons vlees helemaal niet, sterker nog Hij ontkent dat wij in het vlees zijn. Zie je ook hoe belachelijk het is om bezig te zijn met je tekortkomingen? Want die vloeiden nu eenmaal voort uit dat zondige vlees. God heeft ermee afgerekend en zegt dat ze niet bestaan.

Vergis je niet, zelfs van de Heere Jezus wordt gezegd dat Hij kwam “. . . in gelijkheid des zondigen vleses.” (Romeinen 8:3) Maar daarbij is het bij Hem niet gebleven, kijk maar naar:

Romeinen 5:19
Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens (dat is Adam) velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

Als jij in Hem gelooft, word ook jij tot die “velen” gerekend die tot rechtvaardigen gesteld worden. En voor God ben je dan niet meer in het vlees, maar “in de Geest”. Geen Adamiet meer, maar een Christen. Geen zondaar meer, maar een rechtvaardige. En dat is wel een Blijde Boodschap!