08 november


Wet doet zonde kennen

De Bijbel is er heel duidelijk over: wij leven niet meer onder de wet, maar onder het Nieuwe Verbond en uit genade. Dit is in de maand april duidelijk uiteengezet en is van groot belang voor het onderwerp van deze maand, namelijk “verlost van zonde”.

Romeinen 7:7, 8
(7) Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. (8) Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.

Een voorbeeld. Als de algehele verkeerswet wordt opgeheven, kun je niemand meer bekeuren voor het rijden door een rood stoplicht. Het mag gewoon, er is geen sprake van een overtreding. De overtreding is “dood”. En als de verkeerswet weg is, is ook de verleiding om de grenzen te overschrijden er niet meer. Is daarmee de verkeerswet op zichzelf slecht? Nee hoor, het is best handig om af te spreken dat we allemaal stoppen voor rood… Maar we hebben een heel politiekorps en allerlei camera’s nodig om een paar procent van de overtreders te bestraffen. Dat komt omdat de mens nu eenmaal niet geneigd is zich aan regels te houden. Met de wet van het oude verbond is dat nog sterker. De mens is zelf niet in staat zich aan die wet te houden en blijft geneigd tot alle kwaad. Maar doordat die wet kwam weten we dat en worden we bepaald bij onze zondige natuur. In Romeinen 5:20 staat het als volgt: “Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest”;

Ooit gerealiseerd dat die wet mede kwam om de misdaad te doen toenemen? De wet is echter volbracht en bovendien is onze oude mens -die nog steeds zondigt- gestorven. Twee redenen waarom God ons die zonden op geen enkele wijze meer toerekent.

Tot morgen!