01 oktober 


Lees: Lukas 24:13-35 

De geschiedenis van de Emmaüsgangers
Het is best opvallend dat je over de hele wereld en in alle tijden ziet dat mensen zich bezig houden met de zogenaamde “levensvragen”: Waarom ben ik hier? Wat is de zin van het leven? Waarom is er lijden? Bestaat er een god? enzovoorts. Op één of andere manier weet de mens dat er meer is. 

In de zoektocht naar antwoorden op deze vragen zijn er in de loop der eeuwen verschillende godsdiensten of religies ontstaan. Maar wat is nu de Waarheid? Welke godsdienst heeft de goede antwoorden? Objectief gezien is dit natuurlijk een heel moeilijke vraag. 

De Bijbel zegt dat als je op zoek bent naar de Waarheid je uiteindelijk bij Jezus Christus uitkomt. Je moet er dan natuurlijk wel van uit gaan dat de Bijbel het Woord van God is. Dit is de basis. Dat de Bijbel Gods Woord is kun je niet bewijzen. Het is wel zo dat, als je het gelooft, de Bijbel vervolgens het “bewijs” wel geeft. Je komt steeds meer tot de ontdekking dat het zo is. Je hart gaat als het ware “branden” om het met de woorden uit Lukas 24:32 te zeggen. Je “weet” gevoelsmatig dat het zo is. 

In de geschiedenis die je gelezen hebt, wordt er ook brood “gebroken”, waarna de twee Emmaüsgangers de Heer herkenden. Hier komen we later op terug. “Brood breken” wordt in de christelijke kerken en gemeenten als ritueel toegepast. Deze maand willen we eens stilstaan bij het “Avondmaal” en de “Doop”. Twee rituelen die je misschien al kent of waar je wel eens van gehoord hebt.