26 juli


God is Woord.

Hebreeën 4:12
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart.

Hieruit leren we, dat Gods Woord levend is. Die letters op papier zijn niet dood, maar levend door de Geest (2 Korinthe 3:6). God is immers Geest en de Geest is Leven.

Gods Woord is ook krachtig. Niemand of niets is sterker dan Gods Woord. Gods Woord is scherpsnijdender dan een tweesnijdend zwaard. Door Gods Woord leren we het onderscheid tussen de geestelijke en de vleselijke dingen; tussen dingen van de nieuwe mens (Geest) en van de oude mens (ziel).

In Éfeze 6:17 staat: “En neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord”. Het zwaard, oftewel het Woord, hoort bij de wapenrusting van de gelovige. Het Woord is niet om mee te strijden, (want de Heer heeft al overwonnen) maar om ons te verdedigen. Het Woord is om stand te houden; om op te staan. Het Woord is vast en zeker, het is de Rots waarop wij bouwen.

De Heer zegt: “Een ieder dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, die zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.” (Matthéüs 7:24-25)

De Steenrots is Christus. (1 Korinthe 10:4)

Petrus zegt: “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.” (1 Petrus 1:23) Alles in deze schepping is tijdelijk en verdwijnt. Gods Woord is eeuwig. Het blijft altijd en het is de Waarheid. (Johannes 17:17) Berg dat Woord in je hart, zoals Maria deed. (Lukas 2:19)