04 juni


Genesis 5:24
Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer want God nam hem weg.

Een prachtige tekst, die uitdrukking geeft de verhouding aan tussen God en Henoch. Henoch wandelt met God en God neemt Hem weg uit deze wereld. De naam Henoch betekent toegewijd, ingewijd of leraar. In Hebreeën 11:5 staat dat hij God behaagde en dat Henoch door geloof weggenomen werd, zodat hij de dood niet zou zien. Geloof (geloven) en trouw (vertrouwen) zijn in het Hebreeuws en Grieks hetzelfde woord. Als jij in God gelooft, dan vertrouw jij Hem. Als Hij jou vraagt om Hem te volgen, dan doe jij dat dus. Als Hij zegt dat Hij jou eeuwig leven wil geven, dan neem jij dat dus als waarheid aan. Henoch profeteert over het gericht (=oordeel) van God tegen de goddelozen, (Judas 1:14-15) omdat hij gelooft wat God zegt.

Ditzelfde komen wij tegen bij Noach. Noach vindt genade in de ogen des Heren, omdat hij gelooft. Daarom bouwt hij de ark en wordt behouden. (Genesis 6:8 en Hebreeën 11:7) Noach betekent rust; in het Hebreeuws geschreven met de letters “N” en “CH”. Noach krijgt genade. Genade is in het Hebreeuws “CHeN”, geschreven met de letters “CH” en “N”. Noach zou met alle andere mensen moeten sterven, maar omdat hij gelooft, geeft God hem uit genade het leven.
Genade door geloof, in plaats van werken, geeft rust (Noach). Hij moet wel 120 jaar lang God dienen met het bouwen van de ark. Dan moet hij in geloof met zijn vrouw en kinderen en de dieren in de ark gaan. Daarna gaat in vervulling wat God gezegd heeft.

Onderwerping aan Gods Woord is geloven dat God doen zal wat Hij heeft gezegd, ook al lijkt dit onmogelijk. Noach moest dit geloof 120 jaar lang vasthouden. De meeste mensen halen die leeftijd niet. God vraagt ons om in de korte tijd die wij hier zijn, te geloven wat Hij gezegd heeft. Noach heeft na de zondvloed nog 350 jaar geleefd. God heeft ons eeuwig leven beloofd. Hij vraagt slechts gehoorzaamheid en Hij weet echt wel wat goed voor ons is.