03 juni


Wij gaan vandaag eens kijken naar twee zonen van Adam en Eva, nadat zij uit de hof van Eden zijn gezet. De twee zonen heten Kaïn (de oudste) en Abel. Ze groeien op en Kaïn wordt landbouwer en Abel schaapherder. Omdat wij spreken over gezag en gehoorzaamheid wil ik alleen dit aspect bespreken.

Het lijkt alsof beide zonen zich onderwerpen aan God, doordat zij beiden God erkennen als hun meerdere als zij Hem een offer brengen. Helaas blijkt al snel dat Kaïn zich niet onderwerpt. Als God zijn offer niet aanvaardt, komt Kaïn in opstand. Omdat God wel het offer van zijn broer aanneemt, wordt hij kwaad. Hij onderwerpt zich (gelooft) niet aan Gods beslissing.

In Hebreeën 11:4 wordt gezegd dat Abel door het geloof een beter offer bracht dan Kaïn. Bij Kaïn ontbrak dus geloof. God waarschuwt Kaïn. Als hij weldoet (zich aan God onderwerpt), is er verhoging. (Lukas 18:14: “Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden”.) Ook zegt God tegen hem dat de zonde aan de deur ligt en hem begeert, maar dat Kaïn over de zonde moet heersen. Maar Kaïn kan dit niet, net zoals zijn ouders en net zoals ook wij dat niet kunnen. Door Adam zijn wij allemaal zondaars.
Het zit in ons. Dit blijkt al bij Kaïn. Daarom is de Heere Jezus Christus gekomen en heeft ons vrijgemaakt van de zonde.

Romeinen 6:18
En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gij gemaakt tot dienstknechten der gerechtigheid

Zoals zijn ouders niet naar God luisterden en gehoorzaam waren, luistert Kaïn ook niet en neemt wraak op zijn broer. Hij vermoordt hem. Adam en Eva moesten de hof uit en ook Kaïn gaat weg en wordt een zwerver op de aarde. “Hij zal ook voor God verborgen zijn”, zegt Genesis 4:14, zoals ook Adam en Eva voor God verborgen waren. (Genesis 3:8)

In Zijn Woord en in Christus Jezus heeft God Zich echter aan ons geopenbaard en de weg geopend, zodat de mens zich alsnog aan God kan onderwerpen, door Christus Jezus te aanvaarden als de door God gezonden Verlosser.