19 april


Rechtvaardigheid is niet uit de wet, maar uit het geloof! Dat is het thema uit Galaten hoofdstuk 3.
Ook hier gaat het weer om het oude verbond en daar tegenover “geloof”, namelijk Christus en het Nieuwe Verbond.

Galaten 3:10-11
(10) Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. (11) En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Zo is dat! Leven onder de wet is een vloek, is een last. Het drukt op ons en maakt het leven loodzwaar. Leven onder de wet is een last die wij niet kunnen dragen. Dat was in oudtestamentische tijd zo en dat is in onze dagen nog net zo!

Daarom zijn wij blij dat Christus ons verlost heeft van den vloek der wet (Galaten 3:13). Daarom zijn wij blij dat Christus ons heeft geplaatst in de vrijheid van het Nieuwe Verbond.

Als dat niet zo was, was het leven niet het leven waard. Dan hadden wij door de wet alleen maar schuldgevoelens en waren in onze gewetens zwaar belast. Deze zware last heeft de Heere Jezus van ons afgenomen – wij zelf konden dat niet – en Hij heeft ons in de vrijheid van het Nieuwe Verbond geplaatst.