21 januari


1 Petrus 1:23
Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Het zaad der wedergeboorte
De wedergeboorte vinden we prachtig uitgelegd in Johannes 3 in het gesprek tussen de Heere Jezus met Nicodémus. Wedergeboorte en bekering is niet hetzelfde, maar gebeuren wel gelijktijdig. Bekering wil zeggen dat het initiatief van de mens uitgaat, hij komt tot geloof en dus tot bekering. Wedergeboorte wil zeggen dat het initiatief van God uitgaat. God doet een mens wedergeboren worden. In de praktijk betekent dit dat je de Heilige Geest ontvangt en een nieuwe schepping bent geworden. Maar wedergeboorte gaat niet zonder geloof en zonder wedergeboorte is er geen geloof.

We lezen in het bovenstaande vers dat wij niet wedergeboren zijn uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan staat erachter:”… door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”. Een mens wordt alleen maar wedergeboren door het Woord van God en dus door God. Ook de in het Grieks passieve vorm van het werkwoord “wedergeboren zijn” geeft aan dat deze verandering door God tot stand is gebracht! Het onvergankelijke zaad en het levende en eeuwig blijvende Woord van God zijn synoniem. (vergelijk Lukas 8:11) Het gaat om hetzelfde.

“Wetende, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die [u] van de vaderen overgeleverd [is;] Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”. (1 Petrus 1:18, 19)