26 december


Openbaring 20:1-6 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven
(2) En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas,
en bond hem duizend jaren; (3) En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.
(5) Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. (6) Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

We hebben bij 23 december gezien dat het 1000-jarig vrederijk begint zonder ongelovigen. Maar God heeft nog iets anders gedaan om de beste voorwaarden te scheppen voor dat vrederijk. Hij heeft namelijk satan (die we kennen als “de oude slang” uit de hof van Eden) genomen en hem geketend in de afgrond. Daar wordt hij in opgesloten. En dan heeft hij niet meer de mogelijkheid om de mensheid te verleiden. Tot nu toe heeft hij dit altijd kunnen doen, maar vanaf het begin van het 1000-jarig vrederijk zal hij dat niet meer kunnen doen. Dat betekent ook dat de mens, als hij zondigt in het vrederijk, de schuld niet kan leggen bij de verleiding door de satan. Dat gebeurde wel in de hof van Eden. Daar sprak hij tot de mens en verleidde Eva, maar dat is in het vrederijk niet meer mogelijk. Maar wat wel overblijft is de zondige natuur van de mens. Dat zit als het ware in de mens ingebakken. God zal laten zien wat de invloed ervan is op de mens. Hoe zijn keuze daardoor bepaald wordt.

In dat vrederijk zal ook geregeerd moeten worden op aarde. En daarin krijgen de gelovigen, die in de verdrukking gedood zijn, verantwoordelijkheid. Met name zij die tijdens de grote verdrukking trouw zijn gebleven aan de Here Jezus Christus en daarvoor ook gedood zijn. Zij zijn niet bezweken voor het beest en hebben niet hun knieën gebogen voor het beeld. Zij worden opgewekt om met Christus te regeren in die 1000 jaar. Want het is niet de bedoeling dat gelovigen zouden sterven in de verdrukking, maar dat ze het Koninkrijk zouden binnengaan. De overige doden zullen pas opgewekt worden voor de grote witte Troon.