18 december


18 december

"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de
overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is
het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van
God", zegt Johannes in zijn eerste brief (1 Johannes 5:4-5). "Een
iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren"
(Johannes 5:1).
Wij, die in Christus kinderen van God zijn, kunnen van ganser harte
amen zeggen op deze Goddelijke uitspraken.
Eertijds dood door misdaden en zonden (Efeze 2:1), nu opnieuw
geboren, uit God geboren, zijn we Zijn geliefde kinderen geworden.
In Christus onze Heer mogen wij dit nieuwe leven, dat wij ontvingen,
door geloof leven.
Gods Geest woont nu in ons hart en werkt in ons dat wonderlijke
werk des geloofs.
Leven door GELOOF, geloof in Christus Jezus, de opgestane Heer,
geloof in wat Gods Geest ons leert uit het Woord van God, is de
overwinning die de wereld in ons en rondom ons HEEFT
overwonnen.
Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is, vermaant Gods
Geest ons in 1 Johannes 2:15.
Geloof werkt door liefde (Galaten 5:6) en onze Heiland heeft gezegd:
"ZO iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren" (Johannes
14:23).
Als we zo onze Heer liefhebben en Zijn Woord bewaren, hoe zouden
we dan de wereld kùnnen liefhebben!
Hij, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken
UIT de tegenwoordige boze wereld (Galaten 1:4).
Hoe belangrijk is het voor het kind van God om door geloof het
NIEUWE leven te leven. Dit nieuwe leven is: Christus IN ons.
Als we Hem leren kennen in Zijn schoonheid en heerlijkheid, in Zijn
genade en liefde, verliest de wereld haar aantrekkingskracht geheel
voor ons.
Dan verheugen en verblijden we ons in Hem, Die onze Metgezel is
op onze doorreis naar Boven.
Dan is Hij onze vrede, de vrede die ons uittilt boven de
omstandigheden en ons doet rusten aan Gods Vaderhart.

Lezen: 1 Johannes 5:1-5