25 september


Vrijheid of losbandigheid?
Het leven in gemeenschap met de Heere Jezus Christus is een voortdurende bron van nieuwe kracht en blijde levenslust.(1, 2) Ook deze waarheden worden uitgedrukt in de gemeenschap tussen man en vrouw. Het meest intieme en tegelijk het meest opwindende dat God de mens heeft gegeven, is de seksualiteit. Juist hierin verschillen mannen en vrouwen sterk in hun beleving. En toch worden in dit alles diepe geestelijke waarheden uitgebeeld. De Schepper verlangt ten allen tijde naar gemeenschap met Zijn schepping (3) en dit wordt uitgedrukt in het gemakkelijk opborrelende seksuele verlangen van de man. De schepping verlangt pas naar gemeenschap met haar Schepper als de geestelijke relatie met haar Schepper (door wedergeboorte) hersteld is.(4) Zo is ook het seksuele verlangen van de vrouw veel meer het gevolg van een harmonieuze geestelijke band. Dit zijn slechts twee voorbeelden waaruit je kunt zien hoe waardevol en leerzaam God de seksualiteit heeft gemaakt.

In ons Christelijk Nederland was de seksualiteit in het verdomhoekje terecht gekomen doordat er zo weinig mogelijk of negatief over gesproken werd. Een geslaagde truc van de tegenstander om dit prachtige beeld te ontkrachten door er stevig de rem op te zetten. Sinds de jaren zestig is er veel meer openheid gekomen met betrekking tot de seksualiteit en wordt er veel over geschreven en gepraat. Maar alweer heeft de tegenstander een doeltreffende truc bedacht door nu alle remmen los te gooien. Maar: kan vrije seks of een “one night stand” bijdragen aan het werkelijke innerlijke geluk van de mens? Als je bedenkt hoe God de seksualiteit bedoeld heeft en de geestelijke beelden erin (h)erkent, getuigt ook dit fundamentele levensterrein van Hem, Die verlangt naar gemeenschap met ons. Echte gemeenschap is altijd vrijwillig, maar nooit vrijblijvend!

  1. Titus 2:11: “Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen”;
  2. 1 Timótheüs 2:4: “(God) wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”. 
  3. Romeinen 3:11: “Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt”; 
  4. Psalm 63:2: “O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water”. 

Vraagje: Is vrije seks eigenlijk geen gebrek aan durf en idealisme?