16 augustus


Éfeze 5:23
Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams 

Vandaag lezen we in Éfeze 5 over de liefde van Christus voor Zijn Gemeente. Je zult begrijpen dat als Christus het Hoofd is van de Gemeente, Hij haar met zorg zal omringen! De Gemeente is tenslotte Zijn Lichaam, dat hebben we al eerder gelezen. 

Voor ons is het soms moeilijk om voor te stellen hoe de Heer voor ons zorgt. Daarom wil Hij ons dat duidelijk maken met een voorbeeld dat wij wel begrijpen, namelijk de relatie van man en vrouw in het huwelijk. Christus heeft Zijn Gemeente lief, zoals een man zijn vrouw liefheeft. 

Éfeze 5:25
Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven.

“Overgeven” wil zeggen: Hij wijdt Zichzelf aan de Gemeente (denk maar aan de herder, die alles in het werk stelt om zijn kudde te beschermen). Zoals Christus het Hoofd van de Gemeente is en voor haar zorgt, zo staat op lager niveau de man tegenover zijn vrouw. Als we Éfeze 5 goed lezen, betekent het dat de man in zijn positie als hoofd, zijn vrouw zou liefhebben en voor haar zou zorgen. Het wil niet zeggen dat hij haar zou overheersen. Hij is “schuldig”, zoals het er staat, “haar lief te hebben, zoals hij zijn eigen lichaam liefheeft!”

Éfeze 5:28, 29
(28) Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. (29) Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 

Weet je, dat doet me denken aan Eva, die uit Adam genomen is. Tenslotte was dat zijn vlees, toch? Lees maar in Genesis 2:23. Morgen zullen we het daar verder over hebben.