02 augustus


We hebben gisteren gelezen dat het woord “ecclesia” dus een volksvergadering is. In de Griekse dagen van toen ging het als volgt: Het volk werd bijeengeroepen door trompetgeschal of de bazuin. Dan kwamen de mensen uit hun huizen, want er waren mededelingen die van belang waren voor het volk. In Éfeze ging het in de dagen van Paulus net zo. Dat lezen we heel duidelijk in Handelingen 19:39. 

Stel je voor, een trompetter op de hoek van de straat, die ons oproept om naar de volksvergadering te gaan! Er waren natuurlijk ook mensen die door omstandigheden niet naar die volksvergadering konden. Toch was de volksvergadering compleet, ondanks dat er mensen ontbraken. Zelfs als er maar weinig mensen kwamen opdagen, het was en bleef de volksvergadering die samenkwam. Ging men een paar uur later uit elkaar, dan was er geen sprake meer van de volksvergadering, maar gewoon weer van Jantje, Pietje en noem maar op. 

En zo is het ook met de gelovigen. Er is maar één volksvergadering van gelovigen. En al ben je maar met twee of drie personen, dan heet het toch de volksvergadering van gelovigen. Dat lezen we ook in: 

Matthéüs 18:20
Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. 

Ha, lees je dat? Er zit dus wel een voorwaarde aan. In Mijn Naam! Dus niet in de naam van …; vul zelf maar in. Dus op grond van de Naam van Christus komen we samen. Anders hebben we geen reden om samen te komen. Dan kun je nog altijd lid worden van een leuke andere club, maar dat is dan nooit op grond van de Naam van Jezus Christus.

Nu komen wij, als gelovigen, niet allemaal op dezelfde plek samen. Dat kan ook niet. Ook in de Bijbel wordt besproken dat de Christenen op verschillende plaatsen samenkwamen, zoals in Handelingen 2:46: “En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten…”
Als je maar weet, dat wanneer je samenkomt in Zijn Naam, waar ter wereld, je dan deel uitmaakt van die éne volksvergadering van gelovigen! Dus er bestaat maar één echte Gemeente, waar Christus het Woord voert.