23 juli


Het meest bekende van Gods Wezen is liefde.

Deze liefde wordt door de wereld het meest ontkend. Men zegt toch altijd: “Als God liefde is, waarom dan dit en waarom dan dat?” Men verwacht van een liefdevolle God, dat Hij alles in orde maakt. Dat er geen ziekte, oorlog en dood is en dergelijke.

God heeft alles in orde gemaakt! Degenen die geloven hebben daar deel aan. Liefde en het woord “één” hebben in het Hebreeuws dezelfde getalswaarde. Liefde (ahavah 1-5-2-5) en “één” (echad 1-8-4) hebben beide een totale getalswaarde van 13. Daarom hebben deze woorden qua betekenis met elkaar te maken. Het getal 13 is in de wereld het ongeluksgetal. Hoe zou dat nou kunnen? Gods tegenstander draait alles precies om. Hij is dé tegenspreker. Het getal 13 is juist het mooiste getal dat er is!

Liefde spreekt dus over eenheid. Die eenheid is er wanneer we in gemeenschap (relatie) met God leven. Daartoe zijn we immers geroepen volgens 1 Korinthe 1:9. Vanuit die gemeenschap kunnen we vrucht dragen (Filippenzen 1:11).

De Bijbel gebruikt het woord liefde (ahavah) voor het eerst wanneer het over de liefde van Jonathan voor David gaat. In 1 Samuël 20:17 staat: “… want hij had hem (David) lief met de liefde zijner ziel”. Jonathan is een beeld van de gelovige die niet onder de wet (Saul) wil leven. Hij sloot een verbond met David. Later beschrijft David die liefde van Jonathan in:

2 Samuël 1:26
Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen.

(Ze waren niet homofiel; ze kenden een ander soort liefde.) De liefde van God tot de mens en andersom (ahavah) is een ander soort liefde dan die tussen man en vrouw. De Liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is, zegt Romeinen 5:5. De Heilige Geest is het opstandingsleven van Christus. Door die Geest hebben we deel aan Gods Liefde en Leven.