02 april


Er zijn dus twee verbonden. Zoals zo veel dingen in de Bijbel dubbel voorkomen. Wij kennen een oude en een nieuwe schepping. God neemt de oude schepping weg en stelt er een heel nieuwe voor in de plaats. We kennen de eerste en de laatste/tweede Adam. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede is de Heere uit de Hemel (1 Korinthe 15:47). De eerste verdwijnt, is vergankelijk. De tweede/laatste is de definitieve en blijft voor altijd. Waar komt anders het gezegde vandaan: “Wie het laatst lacht, lacht het best”?

God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. (Hebreeën 10:9) Dat is een vast Bijbels principe. Daarbij gebruikt God het eerste om daaruit het tweede, definitieve te maken. Het is zeker dat het met deze oude schepping ook zo gaat. Deze oude schepping heeft een duidelijke functie, er zal namelijk een nieuwe uit voortkomen.

En zo zijn er ook het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Alleen het Oude Verbond is al definitief vernietigd, beëindigd, voorbij. En het Nieuwe Verbond is voor een ieder die het aan wil nemen, beschikbaar.

Dus aannemen a.u.b.!