30 maart


God heeft in het Oude Testament talloze keren Zijn volk Israël beloofd dat eens de Messias zou komen om hen verlossing en vrede te geven. In Jesaja 7:14 noemt God hun Messias: “Immanuel, dat betekent: God met ons”. De Messias, Gods Gezalfde, is het bewijs dat God met Zijn volk is. Bij God is geen verandering. In Immanuel zal God voor eeuwig met Zijn volk zijn.
Ook nu Israël zijn Messias heeft verworpen. God kan Zijn Woord nooit breken. Hij is de Eeuwig-Getrouwe. Israël als natie is in deze tijd van genade terzijde gezet. Eens zal de Messias verschijnen in heerlijkheid en over Zijn volk regeren. Dan zullen zij ten volle leren verstaan dat in Hem, de Immanuël, God met hen is. Na het kruis en de opstanding van Jezus Christus, de door Israël verworpen Messias, is God bezig Zich een volk uit de heidenen te verwerven (Handelingen 15:14 en Titus 2:14). Dit volk bestaat uit joden en niet-joden die geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Zaligmaker. Dus ook wij behoren tot dat volk.

Het wonderlijke en heerlijke voor ons is, dat onze Heiland niet alleen onze Immanuël, God MET ons, is, doch dat Hij God IN ons is. Door de Heilige Geest woont God IN ons, woont de Heer Jezus IN ons en zijn wij in Hem (Johannes 14:23, Romeinen 8:1). Wij zijn volkomen één met Hem geworden. “Gij in Mij, en Ik in u”, zei de Heer in Johannes 14:20.
Hoe groot en heerlijk is het deze waarheid door geloof te aanvaarden en er vanuit te leven! Het is het nieuwe leven dat Gods Geest in ons heeft bewerkt. Dit nieuwe leven, door Gods Geest in ons geleefd, gaat ten koste van ons eigen ik, want het is Christus-leven. Wij leren zo het wondere geheim verstaan: “Christus IN ulieden, de Hoop der heerlijkheid”, zoals de juiste vertaling van Kolossensen 1:27 luidt.

Lezen: Kolossensen 1:27-28