28 maart


Kunnen wij verwachten dat de Heer hetzelfde met ons handelt als met de apostelen? Ongeveer wel, wat relatie en onderwijs betreft. Maar de verzorging of hulp is wel wat veranderd.

Zoals je in de begintijd van Israël als volk een grote demonstratie van Godswege had, met nog een periode van wonderen en daarna niet meer, zo is dat met de Gemeente ook. Ook profetieën en tongentalen vallen hieronder.

Lees 1 Korinthe 13:8-12.

Vaak wordt dit gedeelte uitgelegd in de toekomst, wanneer we bij de Heer zullen zijn. Maar het veranderen van een kind naar een volwassene in het geloof, gebeurt nu, terwijl we nog op aarde zijn. “Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn”, is de aanduiding voor het Woord in zijn totaliteit. Het Woord Gods was nog niet compleet in de dagen van de apostelen. De apostelen zelf hebben door hun geschriften het Woord Gods de Bijbel afgemaakt (Romeinen 16:25-26).

Het verborgen plan van God, dat Hij in deze tijd uitwerkt, moest toen bekend gemaakt worden. Gods verborgenheid werd gepredikt en in de vorm van brieven bekendgemaakt. Deze geschriften wilde God nog in de Bijbel opnemen. Paulus zegt in Kolossenzen 1:24-27 dat zijn opdracht is om het Woord Gods te vervullen, te voltooien.

Lees Openbaring 22:18-19.

Waarom zou God deze sterke waarschuwing geven als Hij later nog profeten zou sturen? Profeten horen het Woord Gods te spreken, maar als alles gesproken is wat gesproken moest worden, dan zijn profeten overbodig geworden. Ook de gave van kennis is niet meer nodig als God alles bekend gemaakt heeft.