26 maart


Met deze wetenschap zul je begrijpen dat elk lid van de Gemeente in opleiding moet om Christus te kunnen dienen in Zijn Koninkrijk. Een priester moet het Woord leren spreken, een koning moet rechtvaardig leiden kunnen geven.

De Vader geeft ons de Heere Jezus als voorbeeld en zegt dat Hij ons wil veranderen naar Zijn Beeld. Hij wil ons de kennis geven die Hij Jezus ook gaf. Hij wil ons machtig maken in de Schriften. Hij wil ons liefde en nederigheid leren, zodat we bekwaam worden voor onze taak later.

Uit de aansporingen van de nieuwtestamentische brieven blijkt deze waarheid duidelijk. De Heer spreekt tot ons (Bijbelstudies) en Hij geeft ons een loopbaan (ons dagelijks leven). We zitten regelmatig in de schoolbanken en we hebben een stageplaats. Op die manier leren we de Heer te vertrouwen. We leren wie Hij is en wat hij doet. Ook leren we voor Hem uit te komen en een zelfstandig kind van God te worden, die zelf zijn beslissingen kan maken tot Gods eer.
Lees Éfeze 1:17-19 en Éfeze 3:16-20.

We moeten de opstandingskracht leren kennen in onze levens. Dan raken we vol met de Heilige Geest.
Lees Éfeze 4:11-16.

Als we ieder voor zich tot kennis van Christus komen en ook leren leven in liefde, groeien we op tot volwassenen in het geloof. In de Statenvertaling kom je in dit verband dikwijls het woord “volmaakt” tegen, in de plaats voor volwassen. Ook wordt er gesproken over zonen en over erfgenamen of erven. Het is Gods bedoeling dat de opleiding slaagt en Hij ons een erfenis kan uitdelen in de toekomst, waar we verantwoordelijk over kunnen zijn, tot Zijn eer. De Geest leidt ons tot die heerlijkheid.