21 maart


“Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien” (Johannes 7:38). Zo sprak de Heer Jezus eens tot de mensen. Hij weet wat in de mens leeft. Hij kent zijn dorst naar vrede, geluk, liefde. De gehele wereld spant zich in tot het uiterste om deze dorst te stillen. Waarom lukt het niet?

In Jeremia 2:13 geeft de Heer het antwoord: “Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden”. Al ervaart de mens soms vrede, geluk of liefde in zijn leven, het is alles slechts van korte duur. Het vloeit weer weg en de dorst blijft.
Er is maar Eén, Die de dorst kan lessen, Hij, de Bron van levend water, Jezus Christus, Gods Zoon. Ja, als iemand tot Hem gaat, zal hij zelf een stroom van levend water voortbrengen, die in hem zal zijn een fontein van water, dat springt tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14). Wie zich laaft aan de ware Bron, dat is: “Wie gelooft in Jezus, de Christus, de Zaligmaker, ontvangt het levende water, Gods Geest, in zijn hart”. Gods Geest, Die het nieuwe leven in hem zal bewerken en dat nieuwe leven zal groeien en bloeien en vrucht dragen. Water is ook een beeld van Gods Woord, de Bijbel. Aan deze onuitputtelijke Bron van levend water mogen we ons bij voortduring laven. “Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der zee” (Jesaja 48:18), sprak de Heer tot Zijn volk. Als wij luisteren naar de stem van Jezus Christus de Heer en Hem geloven, zal ook onze vrede stromen als een rivier. Dan mogen wij ons door Gods Geest verlustigen in Zijn vrede, in Zijn liefde en is Zijn gerechtigheid ons deel, omdat Christus de Heer onze gerechtigheid is.

Wie dorst heeft mag tot Hem gaan, die de Bron van levend water is, en drinken!

Lezen: Johannes 7:37-39