14 maart


Jesaja 42 wordt nog vaker aangehaald in het Nieuwe Testament. Als de oude man Simeon in Lukas 2 de pasgeboren Jezus in zijn armen houdt, betuigt hij zijn blijdschap, omdat Hij het voorrecht had om de geboorte van de Messias nog mee te maken. Simeon verwachtte de geboorte van de Messias (Lukas 2:25-32). Simeon looft God, omdat God zijn belofte vervult over de komst van de Messias. Simeon wist dat God zaligheid (verlossing) en verlichting zou brengen via dit kind. Zaligheid en verlichting voor alle volkeren, met in het bijzonder heerlijkheid (= eer) voor het volk Israël.

Lees Jesaja 42:610 (De Heer spreekt hier tot de Messias).

De zaligheid die God geeft, heeft niet alleen te maken met bevrijding van vijanden, maar ook met bevrijding op geestelijk niveau en van de banden van zonde en dood en van Gods vijand, satan.

“Nieuwe dingen” spreken van het Nieuwe Verbond, dat de Heer ging brengen. En de Messias staat borg voor dat Nieuwe Verbond. Hij wordt gegeven tot een “verbond des volks”. Aan de Messias heeft God vele beloften gedaan. Jezus werd deze Uitverkorene, omdat Hij trouw was. Daarom wil God via Hem mensen zegenen.

Dat is een verschil met het Oude Verbond. Daar werd een afspraak gemaakt tussen God en een heel volk. Het Nieuwe Verbond lag vast in beloften van God aan de Messias. Eerst moest de Heere Jezus een afschuwelijk dienstwerk doen (sterven aan het kruis). Dan zou Hij verlost worden (opstanding). Dan zou Hij de Middelaar worden tussen God en mensen, om mensen te zegenen. Het Nieuwe Testament bevestigt deze waarheid op veel plaatsen (Galaten 3:14, 17, 22; Hebreeën 7:21, 22; 8:14, 6). De uitverkoren, opgestane Messias stelde Zich beschikbaar om Gods wil te doen. Hij beloofde God om Hem te dienen. Veel Psalmen spreken hiervan.

Ik denk dat je nu wel begrijpt dat de beloften over de Geest van God te maken hebben met de komst van het Nieuwe Verbond en met de komst van de Messias.

Lees eventueel nog Jesaja 9:16 en Jesaja 59:15; 60:2.