10 maart


Hopelijk heb je nu een beetje door wat de Geest van God is en deed. Maar dan komt nu de vraag natuurlijk op: Hoe zit het nu met ons? Wat kunnen wij van Gods Geest verwachten? Wel, het is niet zo dat alle oudtestamentische gelovigen helden waren. God koos steeds weer leiders uit die een speciaal werk deden. Stuk voor stuk zijn ze op één of andere manier een beeld/illustratie vooraf van het werk van de Heere Jezus.

Wat ik hiermee wil zeggen is, dat je als gelovige niet direct grote machtige daden van God moet verwachten in je privéleven. De verschillende verhalen over helden van God in het Oude Testament, dienden in hun tijd in de ontwikkeling van Gods plan. Zij zijn met hun leven betrokken geraakt bij het plan dat God aan het uitvoeren was. Daarom moet we weten wat Gods plan in onze tijd is, zodat wij ook eventueel betrokken kunnen raken bij Zijn werk. Daarover later.

De geschiedenissen in het Oude Testament tonen ons grote werken van Gods Geest. Toch hebben deze werken een tijdelijk karakter. Gods Geest gaf de voorwerpen voor de tabernakel, maar de tabernakel werd vervangen door de tempel. God gaf geweldige overwinningen aan de rechter Gideon, maar later waren er weer andere vijanden. God gaf Israël een prachtig land, maar ongeveer 700 jaar later waren zowel de tien als de twee stammen er weer uitgestuurd. De werken Gods in het Oude Testament hebben een tijdelijk karakter. Er komen geen definitieve oplossingen tot stand.

Hetzelfde zie je met Gods Geest op mensen. Gods Geest kan voor een bepaalde actie over mensen komen (ontwerpen tabernakel). Gods Geest kon ook weer van mensen wijken. Denk aan Saul. Zelfs komt het voor dat God een leugengeest geeft aan mensen, die voorheen profeten Gods waren.
Lees: 2 Kronieken 18:19-23.