07 maart


We hebben tot nu toe de term “geest” in zijn algemeen besproken. Ik wil verder gaan met wat Gods Geest specifiek deed.

We nemen eerst een kijkje in het Oude Testament. Jozua werd een wijs leider door de Geest (Deuteronomium 34:9). Gideon verzamelde een leger door de Geest (Richteren 6:34). Saul profeteerde door de Geest (1 Samuël 10:6). Daniël kon dromen uitleggen door de Geest (Daniël 5:11). God geeft wijsheid, overwinning, kracht, openbaring van verborgenheden, kennis door Zijn Geest.
Over Simson staat telkens dat de Geest Gods vaardig over hem werd en dan versloeg hij een leeuw of een legertje van 1000 man. Zoiets kan alleen in actiefilms. Simson deed het (Richteren 14:6, 19 en 15:14, 15).
Over degene die de voorwerpen voor de tabernakel ging ontwerpen, staat dat God hem vervulde met de Geest (Exodus 31:15). Natuurlijk was hij al handig met materialen, maar om het vorm te geven, zodat de voorwerpen Gods waarheden goed weergaven, was extra kennis nodig.
Over David staat dat hij zijn woorden door de Geest gesproken had. Heel wat Psalmen staan op naam van David (2 Samuël 23:14). David wordt een profeet genoemd wordt (Handelingen 2:30). Er zijn niet zoveel profeten waarvan zoveel woorden opgetekend zijn. Zelfs de boeken Jesaja en Jeremía hebben minder pagina’s dan de Psalmen. Gods Geest geeft overvloedig, naar Zijn wil.

Al deze werkingen van de Geest zijn de werkingen van God Zelf. Hij is het die mensen uitkiest en mensen geeft wat ze nodig hebben om Hem te dienen. Al deze werkingen laten zien dat God groot is en dat voor Hem niets onmogelijk is.
Wat er in de Bijbel beschreven staat, is voor ons bewaard, zodat we een beeld krijgen van wie en hoe God is en waar Hij mee bezig is door de geschiedenis heen; waar Hij naar toe werkt.