04 maart


Spreken is een geestelijk iets; horen ook. Gods woorden zijn de formulering van Gods gedachten. Onze hersenactiviteit, waarin ideeën en gedachten en plannen ontstaan, is natuurlijk ook geest. Je kunt misschien een frons op het voorhoofd zien of een blik in de ogen, maar de gedachten kun je niet zien. Het is een geestelijk gebeuren. In de hersenen wordt elke activiteit van de mens aangestuurd.
Nu kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat het heel wat uitmaakt wiens gedachten je leert kennen. Gods gedachten of die van een mens. Ik denk dat we de gedachten van sommige mensen over ons helemaal niet willen weten. Sommige wrede dictators moeten vreselijke gedachten gehad hebben. En moordenaars bijvoorbeeld. Gedachten blijven geestelijke activiteit, maar alles wat geestelijk is, komt niet persé van God. Elke geest is niet persé goed. De Bijbel spreekt ook over boze geesten (Lukas 7:21; Handelingen 19:16).

Mensen denken en spreken uit hun eigen geestelijke bron. De kern van de mens het levensbeginsel is geest. Lees Genesis 6:17 en Genesis 25:8. Maar ook ons denken, verstand is geest.

Job 32:8
Zekerlijk de geest, die in den mens is, en de inblazing des Almachtigen, maakt henlieden verstandig.
Spreuken 17:27
Wie wetenschap weet, houdt zijn woorden in; en een man van verstand is kostelijk van geest.

Het maakt een groot verschil met welke geest je te maken hebt. De menselijke geest, een boze geest of Gods Geest. De geesteswereld kunnen we niet zien, maar bestaat wel. Engelen zijn ook geesten (Hebreeën 1: 13, 14). Gods tegenstander satan is een engel. Een cherub is een engel (Ezechiël 28:14). “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Korinthe 11 :14).