03 maart


Geest heeft levenskracht. Uit de Geest kan iets geboren worden (ook in jouw leven: wedergeboorte). Dat God leven geeft, zien we bij het maken van de oude en de nieuwe schepping. God is mannelijk. Zijn levenskracht is verwekkende kracht (Johannes 1:12-13).

Genesis 2:7
En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Job 33:4
De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.

Wind is een onzichtbare luchtstroom of geest. Adem is dat ook. Bij alles wat God geschapen heeft, heeft Hij Zijn levenskracht gebruikt (Psalm 104:30, Jesaja 42:5). Soms staat er in de Bijbel bij dat Gods Geest schiep. Of dat Hij Zijn adem ergens in blies, zodat het tot leven kwam. Vaak wordt het overgeslagen en spreekt de Bijbel gewoon van scheppen of maken.

Als je over het spreken van woorden nadenkt (hoe dat gaat), dan merk je dat je met ademstootjes bezig bent. Stukjes adem worden in de mond door de tong en lippen tot klanken gevormd en onderbroken door medeklinkers. Eigenlijk is gesproken woord ook gewoon geest. Sterker nog, alle geluiden zijn geest. Alle muziek ook. De instrumenten kun je zien, maar het geluid niet. Geluid wordt opgevangen door onze oren. Ook gesproken woorden komen via het oor bij ons binnen.

Psalm 33:6
Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.

Gods Woord is ook geest. De Heere Jezus zei: “De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” (Johannes 6:63)