02 maart


Johannes 3:8
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een ieder, die uit den Geest geboren is.
Johannes 3:6
Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Twee teksten uit Johannes 3, even in de verkeerde volgorde, voor het gemak. We bespreken nu niet dit hoofdstuk, maar we willen iets over “geest” leren.

Johannes 3:8 vergelijkt geest met de wind. Wind is een luchtstroom, waarvan je alleen iets merkt wanneer het langskomt. Waar het oorspronkelijk vandaan komt en waar het uiteindelijk heengaat, is onduidelijk. Zelf is het onzichtbaar. Het is er wel, zelfs merkbaar, maar zonder vorm. Je kunt het voelen, maar niet aanraken. Je kunt het niet betasten, vangen of vasthouden.

De eerste keer dat we iets over geest horen in de Bijbel is in Genesis 1:2. Daar staat over de Geest van God dat hij zweefde op of boven de wateren. Zweven of waaien is ongeveer hetzelfde. De Geest, of gewoon geest, is iets wat we niet kunnen grijpen of begrijpen. Iets wat we niet zien, maar wel merken. Er wel is, maar niet in vaste vorm. We kennen eigenlijk best veel onzichtbare stromen in de wereld om ons heen. Of straling. Elektriciteit, microgolven van de magnetron, gsm. Zo vreemd is geest ook weer niet.

Als we nog even aan wind terugdenken, dan is er nog iets belangrijks om te noemen. Wind beweegt, brengt dingen in beweging; is soms krachtig, soms zwak, maar staat niet stil. Het werkt iets uit. Zo is het met de Geest van God ook. Want er kan iets uit die Geest geboren worden.