01 maart


De Heilige Geest
Deze maand zullen we ons bezig houden met wat de Heilige Geest is, wat hij doet en deed. Er bestaan best veel misverstanden over het werk van de Heilige Geest in onze tijd. Maar als we ons in de Bijbel gaan verdiepen over dit onderwerp, blijkt het toch niet zo moeilijk te zijn. Wie of wat is de Heilige Geest? Wat is geest eigenlijk? We beginnen maar met het laatste.

Lukas 24:37-39
(37) En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen. (38) En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? (39) Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.

Nadat de Heere Jezus was opgestaan uit de dood verscheen Hij regelmatig aan de discipelen. Deze verschijning uit Lukas 24 was op het moment dat de Emmaüsgangers teruggekomen waren bij de elf discipelen. Toen stond Jezus plotseling in hun midden. Jezus laat zijn lichaam zien en betasten. Het heeft vlees en beenderen. We leren door Jezus’ uitspraak iets over “geest”. Een geest heeft geen vlees en beenderen.

Hoewel het opstandingslichaam van de Heer van een andere orde is dan onze lichamen, was het een lichaam. Hij legt hier uit dat Hij geen geest is, omdat Hij een stevig lichaam heeft.

We weten nu in ieder geval wat geest niét is: geen vlees en beenderen. Geest is geen stevig lichaam, dat je kunt betasten. Een lichaam heeft zijn stevigheid van de beenderen. Door het vlees heeft het zijn vorm gekregen. Als geest dit alles niet heeft, dan is geest van een “niet stevige” substantie en heeft het geen vaste vorm.