18 januari


Johannes 17:17
Uw woord is de waarheid.

Het Woord der Waarheid
Ook vandaag is het weer duidelijk dat de leugen regeert. Dat uit zich op heel veel manieren. Een duidelijk voorbeeld is de reclame op de televisie. Daarin worden de producten en prijzen ons prachtig voorgeschoteld. Er wordt geadverteerd met snelle en “goedkope” leningen. Maar heel veel mensen komen daardoor in de grote financiële problemen. De praktijk blijkt meestal heel anders te zijn.

Nog gevaarlijker wordt het als de waarheid van Gods Woord losgelaten wordt. En ook dat zien we vandaag aan de dag gebeuren, zowel buiten als binnen de gemeenten. Het Woord van God wordt aangepast aan de behoeften van de mensen. De “hele raad Gods” wordt niet meer verkondigd, slechts een deel van de waarheid wordt verteld. Maar een halve waarheid is ook een leugen!

De mens wordt vandaag steeds meer een God voorgehouden die alleen maar liefde is. Het gaat steeds meer om de God als de Hulp van mensen. Hij kan voorzien in je behoeften. Ben je eenzaam, ben je arm, ben je ziek, ben je gescheiden, kom maar bij God en alles wordt opgelost. Maar dat je in de eerste plaats als verloren zondaar bij God moet komen, wordt steeds minder gehoord. De waarheid van Gods Woord wordt op deze manier geweld aan gedaan.

Heer, mijn gebed is dat wij vol mogen zijn van Uw genade en Uw waarheid.