18 december


Éfeze 1:10
Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

In de periode na de grote verdrukking voor Israël begint de wederopbouw van het land. Men heeft eerst al zeven maanden nodig om de doden te begraven en het land te reinigen. Daarna kan de opbouw beginnen. Men heeft brandstof genoeg voor de volgende zeven jaar. Deze periode duurt 33 jaar. Dit staat nergens in de Bijbel letterlijk zo beschreven. Maar aan de hand van de typologie kun je dit concluderen.

In deze periode gaan de oordelen van God over de wereld door. Deze periode wordt hier in de Éfezebrief door Paulus de “bedeling van de volheid van de tijden” genoemd. En het is de bedoeling van deze periode dat “het al”, dus alles wat geschapen is, de gehele schepping onder één gezag geplaatst wordt. En dat gezag is Christus. En “het al” houdt dus in: alles wat in de hemel is en alles wat op aarde is. Satan en zijn handlangers erkenden Christus’ macht niet en worden daarom uit de hemel geworpen. Dat gebeurt wanneer de Gemeente opgenomen wordt. Daarmee wordt alles wat er in de hemel is, onderworpen aan Christus.

Het volgende dat onderworpen moet worden, is de aarde. Dat begint met het volk Israël en daarna de rest van de wereld. En dat moet aan het einde van deze periode gebeurd zijn. En als dat niet vrijwillig gebeurt, dan moet het onder dwang. Daarvoor komen de oordelen van God over deze wereld. Dat geldt voor het volk Israël, maar ook voor de overige volken. Gelukkig hebben wij, als gelovigen van deze bedeling van de genade, ons vrijwillig onderworpen aan het gezag van de Here Jezus Christus en treffen deze oordelen ons niet.