22 oktober


Lees Romeinen 6:1-14

Doop in Christus
Als er over de doop gesproken wordt, denkt men bijna altijd aan de doop in water. Ook bij het gedeelte van vandaag wordt het vaak zo uitgelegd. Dit klopt eigenlijk niet. Zoals we al eerder gezien hebben is doop: “éénwording met” of “gelijkmaking”. 

Waar het natuurlijk in alle gevallen bij doop om gaat is: doop in Christus, wedergeboorte. Christus is gestorven en opgestaan. Hij is de eerste van een Nieuwe Schepping, die God aan het maken is. Dit is het centrale thema in de hele Bijbel. Door geloof kun je in Christus opgenomen worden, aan Christus verbonden worden. Door geloof kun je deel krijgen aan die Nieuwe Schepping. Wie één wordt met Hem, door geloof in Hem, wordt ook één met Hem in Zijn dood en Zijn opstanding. Nieuw leven is er slechts via Christus.

In het gedeelte van vandaag legt Paulus uit hoe het nu precies zit met dat nieuwe leven. Vers 11 laat zien: God “rekent” ons als gestorven-en-begravenmet- Christus. En “voor God” zijn we levend-in-Christus-Jezus. 

Natuurlijk leven we nog in het lichaam, maar we moeten leren rekenen zoals God en dus de “oude mens” als het ware negeren. Naar mate je dit kunt, zal de zonde steeds minder “heersen” en plaatst dat je in de vrijheid. Een vrijheid, waarvan Paulus zegt, dat het geen aanleiding moet zijn voor het vlees, maar een vrijheid die we gebruiken om de Heer te dienen.

Dit is genade: dat je weet zondig te zijn, maar dat God het niet rekent en je toch wil gebruiken.