11 oktober


Lees 1 Korinthe 5:7

Gist uitzuiveren
In dit gedeelte wordt erover gesproken dat we de oude gist uit moeten zuiveren. We zijn immers ongezuurd. Dit is dezelfde waarheid die we al eerder zagen. God ziet ons in Christus. We zijn met Hem gestorven, begraven en opgewekt. Daarom zouden we de oude mens af moeten leggen en de nieuwe mens aandoen. Leef naar je roeping.

Aan de ene kant hebben we nieuw leven ontvangen. Aan de andere kant leven we ook nog in dit oude. Dit blijft tot aan onze dood (of tot de opname van de Gemeente) een strijd. Van ons wordt gevraagd aan de voeten van de Heer te zitten en te luisteren naar Zijn Woord. Ons te realiseren dat alles vergeven is. Dit geeft rust en een gereinigd geweten. Dit maakt ons in staat, ondanks onze fouten en gebreken, Hem te kunnen dienen. We zouden ons niet richten op het oude (met alles wat er aan vastzit, hoererij, gierigheid, stelen, jaloezie, dronkenschap et cetera) maar op het nieuwe (liefde, blijdschap, vrede, geduld et cetera). Dit gaat tegen onze oude natuur in. God Zelf wil dit in en door ons bewerkstelligen. In de praktijk zullen de meesten van ons een combinatie van de twee laten zien. Laat dat je niet te depressief maken. Wat niet goed is, wordt uiteindelijk toch weggedaan. Het verbrandt. Je krijgt er geen straf voor maar ook geen loon.

Vaak wordt er in gemeenten gezuurd brood gebruikt. Daarmee geef je eigenlijk aan dat je nog vanuit de “oude” mens leeft. Je begrijpt dat dit niet de bedoeling is. Gezuurd brood, met gist erin spreekt van de oude mens. Gist is namelijk een stukje deeg van de vorige dag, waar het bederf al in werkt. Dit beeldt de zonde uit, die afkomstig is uit de vorige, gevallen schepping.

Men staat ook vaak stil bij het lijden en sterven in plaats van de opstanding. Heel jammer. Je gedenkt dan in feite steeds de diepste vernedering van de Heer, in plaats van Zijn verhoging, die we eigenlijk zouden moeten gedenken. Je gedenkt de overwinning van satan, in plaats van de overwinning van God.