30 september


Epiloog (nawoord)
Het boek Prediker is een tamelijk onbekend, maar toch prachtig Bijbelboek. Het houdt ons de betrekkelijkheid van heel het leven voor en roept ons op vooral van de goede dingen te genieten. Niet dat het leven draait om werkplezier, eten, drinken en vrolijk zijn, maar het is wel het goede dat God geeft. Het boek eindigt echter met een belangrijke conclusie. Heb ontzag voor God en luister naar wat Hij te zeggen heeft. Want uiteindelijk zal Hij alles wat we gedacht – en als gevolg daarvan gedaan – hebben, in Zijn Licht brengen. (1)

We zijn deze maand begonnen met vast te stellen dat we bij God terecht moeten om relaties in al haar facetten te begrijpen. We hebben een duidelijk en sprekend voorbeeld in de relatie die God met ons heeft. Hieraan mogen we al onze relaties spiegelen en van daar uit steeds meer ontdekken hoe God relaties bedoeld heeft. En we mogen beseffen dat we eens oog in oog zullen staan met de Bedenker van het leven en al zijn relaties. Dan zal in de eerste plaats blijken of onze relatie met Hem optimaal is geweest. Onze Heer zal de vrucht openbaren die Hij in en door ons heeft kunnen voortbrengen. Daardoor zal ook blijken of we deze goddelijke relatie met Hem inderdaad de leidraad voor onze andere relaties hebben laten zijn. De werkelijke inhoud van heel ons leven zal geopenbaard worden. Ik hoop en bid dat er iets in gang is gezet door dit dagboekje. Dat je bewuster omgaat met je keuzes en verantwoordelijkheid. Dat je bewuster omgaat met al je relaties en dat je weet dat jouw keuzes en houding ook iets met die ander doet. Dat je weet dat de relatie en gemeenschap met de Heer het belangrijkste richtsnoer is voor al je relaties en heel je leven. (2)

  1. Prediker 12:13, 14: “… Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad”
  2. Kolossenzen 3:17: “En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem”.

Amen