12 september


Het woord
God heeft Zijn plannen, gedachten en emoties vast laten leggen in Zijn Woord. Hij nodigt ons uit om ook onze gedachten en gevoelens naar Hem uit te spreken. Woord is dus het belangrijkste middel om van gedachten te wisselen en zodoende relaties en gemeenschap tot stand te brengen, dan wel in stand te houden. (1) 

Meestal beginnen onze relaties met oogcontact. Dit contact kan veel betekenend zijn, omdat onze uiterlijke verschijning iets zegt over ons innerlijk. Het eerste diepere contact is echter meestal een gesprek. Daarmee tasten we elkaars onzichtbare gedachtewereld af in een poging te ontdekken of we iets voor elkaar kunnen voelen of betekenen. God heeft dat zo in de menselijke natuur gelegd. 

Spreken is dus voor relaties belangrijk, maar luisteren is minstens even belangrijk. (2) Door gehoor te geven aan Gods Woord ben je tot geloof gekomen. (3) Gehoor geven aan betekent meer dan alleen maar de woorden opvangen. Het houdt in dat je de bedoeling van de Spreker begrijpt, serieus neemt en in je hart bewaart. (4) Onze relatie met God is met het spreken van en luisteren naar (Zijn) Woord begonnen. Dit interactieve proces noemen we communicatie. God wil je hiermee laten zien dat communicatie het belangrijkste uitgangspunt is voor al je relaties. 

  1. 1 Johannes 1:3: “Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus”.
  2. Jakobus 1:19: “Zo dan, mijn geliefde broeders, een ieder mens zij ras (snel) om te horen, traag om te spreken, …”;
  3. Éfeze 1:13: “In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, … gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte”; 
  4. 1 Johannes 2:5: “Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn”. 

Vraagje: Wat doe jij liever: spreken of luisteren? En waarom?