01 september


Het Eerste
In het allereerste begin bestond alleen God. Hij leefde alleen in Zijn eigen (ver)lichte hemel. (1) Relaties bestonden niet, want de Enige die er was, was God. Waarom God besloten heeft niet langer alleen door het Leven te gaan weten we niet, maar het hoeft ons niet te verbazen. God is immers uitermate creatief en kreeg het idee om iets te bedenken wat Zijn passie zou worden. Zijn almacht heeft vervolgens Zijn plannen ten uitvoer gebracht. God sprak en het was er, (2) Hij riep de dingen die niet zijn en zij waren. (3) Als de Schepper van het alles, was God verantwoordelijk voor het bestaan ervan. (4) De schepping had uiteraard de verantwoordelijkheid haar Schepper te eren. (5) Er was wederzijdse verantwoordelijkheid en daarmee een relatie ontstaan.

Deze maand willen we stilstaan bij wat God te vertellen heeft over relaties. We willen ons afvragen wat de belangrijkste fundamenten van relaties zijn en wat de wederzijdse verantwoordelijkheid inhoudt. Wat mogen we van een relatie verwachten en wat is het uiteindelijke doel. Voor het verstaan van relaties en het functioneren ervan willen we uiteraard te rade gaan bij de Bedenker Zelf. (6)

1 Timótheüs 6:16: “God, Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; …” 
Johannes 1:3: “Alle dingen zijn door Hetzelve (het Woord) gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.” 
Romeinen 4:17: “…, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof (= en) zij waren;” 
Hebreeën 1:3: “Dewelke (de Zoon), …, en alle dingen draagt (in stand houdt) door het Woord Zijner kracht, …” 
Romeinen 11:36: “Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem (op Hem gericht) zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid (eer) in der eeuwigheid”. 
Spreuken 9:10: “De vreze (ontzag, respect, serieus nemen) des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen (gelovigen) is verstand”. 

Vraag: Is geloof in je Schepper de basis voor je leven?