15 juli


God is licht

Psalm 43:3
Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; …

Licht en Waarheid zijn synoniemen. Licht is Waarheid en Waarheid is Licht. We weten al dat Gods wezen Waarheid is.

In 1 Johannes 1:5 staat dat God Licht is en gans geen duisternis in Hem is. Het onbepaalde lidwoord “een” bestaat in het Grieks en in het Hebreeuws niet. Het eerste dat God in Genesis 1 zegt, is: “Daar zij Licht“. Dit verwijst naar Jezus Christus, Die het Licht der wereld is (Johannes 8:12). Dat Licht van de eerste dag kreeg op de vierde dag gestalte in de zon, maan en sterren. Zo kreeg God in de vierde bedeling gestalte in Jezus. Dit zijn parallellen.

Licht is alles wat openbaar maakt (Éfeze 5:13). God, hét Licht, maakt in de eerste plaats Zijn Zoon openbaar. Licht is Waarheid en Waarheid is Woord. In de praktijk maakt Gods Woord ons de dingen duidelijk.

Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

Dit zijn woorden van David, de profeet. Het zijn eigenlijk woorden van de Zoon van David, Jezus Christus. Voor Hem was Gods Woord een lamp voor Zijn voet en een Licht op Zijn pad. Hij is niet gestruikeld en Hij heeft niet gezondigd tegen God. God wil ons ook leiden op ons levenspad met Hem. Hij gaat ons voor, opdat wij niet in de duisternis wandelen zouden (1 Johannes 1:6).

In Psalm 36:10 staat: “Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht”. “Uw Licht” is Gods Woord. Daarin zien wij het Licht, namelijk de Heere Jezus Christus. Gods Woord, Gods Licht getuigt van het Licht. Dit staat in Openbaring 19:10: “Want de getuigenis van Jezus is de geest (inhoud, wezen) van de profetie (de hele Bijbel).