13 juni


Saul wordt door Samuël tot koning aangesteld. Samuël doet dit in opdracht van God. Saul is niet de hoogste, maar de laagste van de drie. Wel is hij de hoogste onder het volk Israël. Hierover moet hij echter wel verantwoording afleggen aan God.

God spreekt via Samuël tot Saul. Saul is vrij om te doen wat hij wil, maar binnen de grenzen die God aan zijn koningschap gesteld heeft. In 1 Samuël 13 lezen we dat er strijd is tussen Israël en de Filistijnen. Saul wacht op Samuël. Deze zal, voordat de strijd begint, een offer aan God brengen en bidden om de overwinning. Samuël is er echter niet op de afgesproken tijd. Omdat de soldaten beginnen weg te lopen en Saul niet de strijd wil beginnen zonder gebed en offer, brengt hij dit offer zelf. Dan verschijnt Samuël en zegt dat Saul zich niet heeft gehouden aan het gebod van God en dat daarom het koninkrijk naar een ander zal gaan.

In 1 Samuël 15 lezen we dat Saul weer ongehoorzaam is. Hij krijgt van God de opdracht om Amalek uit te roeien. Hij mag niemand in leven laten, ook de dieren niet. De reden van deze opdracht staat vermeld in Exodus 17:8-16. Saul verslaat Amalek, maar laat koning Agag en het beste onder het vee in leven (vers 9). Het vee wil hij aan God offeren. Saul vindt dit in overeenstemming met Gods wil (1 Samuël 15:20, 21). Samuël zegt dat dit ongehoorzaamheid is aan God en dat gehoorzamen belangrijker is dan offers brengen.

Exodus 17:23
Want wederspannigheid (ongehoorzaamheid tegen God) is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

Uit bovenstaande mogen we leren dat gehoorzaamheid, dus het erkennen van het gezag van God in wat Hij gesproken heeft, op de eerste plaats komt. Onze christelijke activiteiten (Saul offerde) mogen niet tegen Gods wil ingaan. Het offer in bovenstaand gedeelte (1 Samuël 13) was heel belangrijk. Alleen Samuël mocht dit doen, niet Saul. Daarom is het heel belangrijk dat je eerst de Bijbel, Gods Woord, leert kennen, zodat je weet wat gehoorzaamheid aan God is. Want de Heer wil jou in Zijn dienst gebruiken, maar alleen in dat wat Hij wil.