24 april


De positie van de Heere Jezus is dus die van de Hogepriester en Middelaar van het Nieuwe Verbond. Hij zit in de hemel op de hoogste troon. Onder het Oude Verbond waren er ook hogepriesters en priesters, maar die hadden een aardse positie en geen eeuwig leven. Er moesten dus steeds weer nieuwe priesters en hogepriesters onder het Oude Verbond komen, die voor hun volk zorgden.

Hebreeën 7:23-24
(23) En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhindert werden altijd te blijven; (24) Maar Deze (onze Heere Jezus Christus), omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap.

De Heere Jezus zorgt daarom altijd voor ons, want Hij heeft eeuwig leven, en wij, die op Hem vertrouwen, ook. Daarom kan Hij ons ook volkomen zalig maken en kan Hij altijd voor ons bidden. (Hebreeën 7:25)

Bidt Hij dan voor ons? Ja! Lees maar eens:

Romeinen 8:34
Wie is het, die ons verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Wat een voorrecht dat wij ons vertrouwen mogen stellen op de Hogepriester van het Eeuwige Nieuwe Verbond.